secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

ut`o`ROCK - DJ Röntgen (9.1.2018)

Röntgenové žiarenie je elektromagnetické žiarenie v rozsahu vlnových dĺžok od 10 nanometrov do 100 pikometrov. Vzniká prudkým zabrzdením urýchlených elektrónov alebo prechodom elektrónov na nižšie energetické hladiny v atóme. Okrem hviezd, špeciálnych trubíc a rádionuklidov je jeho zdrojom najmä DJ Röntgen. Pripravte si olovenné bikiny a suspenzory, bude to drsné !

PUB Mesto: http://maps.secondlife.com/secondlife/Umbriel/180/176/1502

SLC:Slovakia Life Cars

logo sl mp

170908 MESTO HLADA

CSI Kulturní Infocentrum

  

Prihlásenie

Materský web sveta

logo sl