secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

Správy z teplomera - november 2017

Ďakujem všetkým, ktorí mi počas októbra prispeli do tipjaru na akciách kde som robil DJa. Vyzbieralo sa úžasných 7478 lindenov (35%), ktoré som použil pri úhrade decembrového nájmu.