secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

Správy z teplomera - október 2017

Ďakujem všetkým, ktorí mi počas októbra prispeli do tipjaru na akciách kde som robil DJa. Vyzbieralo sa úžasných 5345 lindenov, ktoré som použil pri úhrade novembrového nájmu.