secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

Hradné slávnosti kráľovnej Jaqui Loire (6.10.2017)

Z pradávnych dejín sa ku nám vracia duch dávnych čias, keď hradby značili bezpečie,

Boh mal meno syna a steaky boli iba krvavé.

Kráľovná Jaqui sa vrátila.

Skloňte hlavy !

TELEPORT: http://maps.secondlife.com/secondlife/Perfect%20Day/69/43/3762