secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

Anasoft litera 2017: #05 Havran, Michal: Analfabet, Marenčin PT, 2016


MESTO - Litera, 8.9.2017, 20:30-21:00

TELEPORT: http://maps.secondlife.com/secondlife/Perfect%20Day/31/54/3752


pic05Michal Havran, finalista 2017 (1973, Bratislava)

Najskôr študoval klasickú literatúru a jazyky v Bratislave, a potom protestantskú teológiu na Univerzite Marca Blocha v Štrasburgu, kde žil jedenásť rokov. Doktorandom bol na École pratique des hautes études v Paríži. Založil portál Jetotak.sk, je spoluautorom divácky úspešného filmu Kandidát a jeho knižnej predlohy a v RTVS má talkshow Večera s Havranom. Pravidelne publikuje v denníku Sme. Texty a eseje zo Sme vyšli v knižnej podobe pod názvom Besnota v kresťanskom štáte.

Analfabet, Marenčin PT 2016

Ako súvisia sklady kníh s heroínom, prečo sa v Bratislave objavili potomkovia balkánskych kúzelníkov a operátori magických zrkadiel? Hrdinovia románu sa dostanú zo starého cintorína po stopách jazyka a zločinu do Petrohradu, aby sa mohli pozrieť z diaľky na Strednú Európu. Analafabet je junkieteologickým príbehom o interpretáciách a tajnom meste na Dunaji bez milostnej zápletky.

zdroj: http://www.anasoftlitera.sk/sk/autori/michal-havran