secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

Anasoft litera 2017: #03 Gibová, Ivana: Barbora, boch & katarzia, Marenčin PT, 2016 (6.9.2017)


MESTO - Litera, 6.9.2017, 20:30-21:00

TELEPORT: http://maps.secondlife.com/secondlife/Perfect%20Day/31/54/3752


pic03Ivana Gibová, finalistka 2017

Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde sa ako doktorandka zaoberala súčasnou slovenskou prózou. Debutovala zbierkou poviedok Usadenina (2013). Jej novela Bordeline (2014) sa stala predlohou pre rovnomennú inscenáciu divadla Stoka.

zdroj: http://www.anasoftlitera.sk/sk/autori/ivana-gibova