secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

MESTO v Hospode & Hospoda v MESTE

Na počesť uzatvorenia Paktu o neútočení v súlade s Paktom stability a rastu sa signatári oboch dokumentov zaviazali ku gestám priateľstva a porozumenia. Štatutári MESTA a Hospody navštívia priestory partnera s hodnotným umeleckým programom. Obe strany veria, že sú to práve kultúrne hodnoty opierajúce sa o spoločné dedičstvo, ktoré nám napomôžu prekonať prípadné nezhody a nedorozumenia.

Je našou spoločnou snahou ukázať, že i projekty tak fyzicky vzdialené na mape Second Life, dokážu kooperovať napriek prehlbujúcej sa jazykovej bariére. Som si vedomý, že tomuto textu priatelia z Hospody iba ťažko porozumejú, ale verím, že sa nájde dosť mešťanov, ktorí im s prekladom pomôžu.

Slávna americká spisovateľka Jane Austen povedala: "Ak charakter človeka dobre nepoznáte, pozrite sa na jeho priateľov". A to urobí v piatok MESTO v Hospode a v nedeľu Hospoda v MESTE.

MESTO v Hospode, 18. augusta 2017, od 21. hod. (DJ Dex)

http://maps.secondlife.com/secondlife/Ceskoslovensko/39/215/26

Hospoda v MESTE, 20. augusta 2017, od 21. hod. (DJ Natty)

http://maps.secondlife.com/secondlife/Perfect%20Day/69/43/3762