secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

EGO COGITO, ERGO SUM alebo O ČOM SA MUDROVALO

EGO COGITO, ERGO SUM - GRÉCKO #4 Obrana Sokratova - filozofický poslechníček (9.6.2016)

Namiesto filozofickej prednášky dnes bude filozofický poslechníček

Posledné dve prednášky sa týkali Sokrata a Platóna. Preto ma potešilo, keď som náhodou objavil profesionálne nahraté dielo Platóna: Obrana Sokratova. Ak si chcete vypočuť slová Sokrata spísané Platónom v jednom z najdôležitejších diel antiky ste večer o deviatej na Shaula Kingdom vítaní.

http://maps.secondlife.com/secondlife/Shaula%20Kingdom/145/104/24