secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

EGO COGITO, ERGO SUM alebo O ČOM SA MUDROVALO

EGO COGITO, ERGO SUM - Grécko #3 PLATÓN (2.6.2016)

Platón bol filozof za všetky drobné ... stal sa otcom idealistickej filozofie, vniesol do európskej filozofie reinkarnáciu, vládu ducha zmiešal s myšlienakmi eugeniky, vymyslel Akadémiu a písal a písal a písal ...

http://maps.secondlife.com/secondlife/Shaula%20Kingdom/145/104/24