secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

EGO COGITO, ERGO SUM alebo O ČOM SA MUDROVALO

EGO COGITO, ERGO SUM - Grécko #1 (19.5.2016)

EGO COGITO, ERGO SUM pokračuje !

Po nečakaných prestávkach spôsobených bujarým RL životom som sa umravnil a ako tak sa pripravil na štyri diely prednášok venovaných gréckej filozofii.

Dnes to bude o predsokratovkých mysliteľoch, nasledovať budú tri samostatné prednášky venované Sokratovi, Platónovi a Aristotelovi a grécku filozofiu ukončím prednáškou o Helenistickom období … a potom príde na rad stredovek … haleluja :)

http://maps.secondlife.com/secondlife/Shaula%20Kingdom/145/104/24