secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

EGO COGITO, ERGO SUM alebo O ČOM SA MUDROVALO

EGO COGITO, ERGO SUM - Čína (21.4.2016)

Čína nie je iba továreň sveta, nie je to len skvelá kuchyňa, či predposledná bašta červených bláznov, ale je to najmä neobyčajne starobylá civilizácia s jedinečnou filozofiou.

Spoločný mozog ľudstva, Wikipédia o činskej filozofii píše okrem iného aj toto:

"Čínskemu mysliteľovi nejde o to, aby len usporiadal myšlienky ľudského rozumu, t. j. aby ich čo najviac zosúladil a tam, kde sa ukazujú neriešiteľné protiklady, kriticky ich preskúmal a skorigoval, ale o to, aby posunul celé myslenie človeka o stupeň nižšie k bezprostrednému styku s pravými svetovými súvislosťami tak, aby myslenie prešlo do nazerania, a ďalej do prežívania, a odtiaľ rozhodne ovplyvnilo celý život."

Takže tak .. tretí diel Ego cogito, ergo sum bude, ako sa tak zdá, stáť pevnejšie nohami na zemi ako diely predošlé. Alebo nie?

160419 ego cogito 03

Foto: Chrristtine Miller