secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

EGO COGITO, ERGO SUM alebo O ČOM SA MUDROVALO

EGO COGITO, ERGO SUM - Bu, bu, bu ... Budha (14.4.2016)

Spoločný mozog ľudstva, Wikipédia o budhizme píše okrem iného aj toto:

"Budhizmus je filozofický systém, ktorého základ vytvoril Buddha Šakjámuni. Ide o jedno z najrozšírenejších svetových nábožensko-filozofickych hnuti ktore vyznava 300 – 500 miliónov ľudí.

Siddhártha Gautama Buddha sa narodil v kráľovskej rodine, približne v roku 560 pred Kr. Od detstva ho obklopovalo bohatstvo, krása a dostalo sa mu to najlepšie vzdelanie. Keď vo veku 29 rokov po prvýkrát opustil palác, stretol starca, chorého a mŕtveho človeka, skúsenosti, ktoré dovtedy nepoznal. Uvedomil si vtedy, že nič nie je trvalé a opustil palác, aby meditoval v horách a lesoch Severnej Indie. Po dlhom hľadaní trvalých hodnôt rozpoznal v hlbokej meditácii prirodzenosť mysle a dosiahol osvietenie.

Čistý budhizmus sa niekedy považuje za formu džnánajogy. Budhizmus je náboženstvom bez Boha alebo bohov významne odlíšených od ľudstva, podľa niektorých názorov teda ani nejde o náboženstvo. Budhizmus sa v istých ohľadoch vyvinul ako reakcia na niektoré aspekty hinduizmu.

Budhizmus preberá z tradície vieru v odplatu dobrých a zlých činov (karma) a učenie o kolobehu životov. Učenie budhizmu je založené na odmietaní strastiplného bytia a na hľadaní cesty, ktorá vedie k oslobodeniu z kolobehu života, ktorého podstatu tvorí utrpenie."

Tak fajn, už máte aspoň hrubú predstavu o čom bude Bu, Bu, Bu, Budha, tretí dieľ z cyklu Ego cogito, ergo sum.


Štvrtok 14. apríla 2016 o 21 hod, poslucháreň Educatica na Sahaula Kingdom (Blue Bell)

Z FB fotiek Chrristtine Resident

160414 foto z akcie