secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

EGO COGITO, ERGO SUM alebo O ČOM SA MUDROVALO

Ego cogito, ergo sum - diel prvý (31.3.2016)

ILLUSTRATOR ego cogito 01

Všetci sme už filozofovali. Filozofia začína otázkami, ktoré sa objavujú ak každodenný svet náhle stratí svoju samozrejmosť a stane sa neistý. Uvediem pár filozofických otázok a posúďte sami, či ste si ich už niekedy nekládli:

Prečo vôbec niečo existuje?
Aký zmysel má svet?
Ktoré konanie je správne a ktoré nie je?
Čo je život?
Čo je pravda?

Plus múnus o tom a o nejakých základoch správneho filozofického myslenia bola prvá prednáška z cyklu Ego cogito, ergo sum, ktorá sa konala na Shaula Kingdom.


Plagáty z prednášky:

Fotky z akcie (Chrristtine Miller):