secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

Klient (program ktorým sa pripojíte na Second Life)

Klienti sú programy, ktoré si môžete po ich stiahnutí nainštalovať na svoj počítač.

Program klienta si môžete stiahnuť z webu jeho autorov.

Spôsob inštalácie klienta závisí od operačného systému, ktorý používate. Všetci traja klienti sú k dispozícii pre Win, Mac OS X a Linux.


Klient SLViewer Klient Firestorm Klient Singularity

logo LindenLab2

logo Firestorm

logo Singularity