secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

PÁRTY NA LOPATKÁCH (7. novembra 2015, o 21 hod)

151107pozvankaPlážový rezort Insomnia, Educatica.

Na novej Educatice má premieru zábavný lopatkový parník. Niekoľko palúb plus množstvo kajút môže viesť k tomu, že zablúdite. Ale ak sa bude viesť sluchom, určite nájdete kde sa tancuje. 

TELEPORT