secondlife.eu.sk

... virtualna realita na dosah

Počúvačik: JÁÁÁNOŠÍÍÍK (25. januára 2017)

ILLUSTRATOR 20170125 janosikPOČÚVAČIK z dielne Radošinského naivného divadla JÁÁNOŠÍÍK

Klub nápadov CSI, 25. januára 2017, 21 hod.


Kde bolelo, tam bolelo. Bol deň ako každý tretí, či druhý. V dedine Ťarchová žila jedna ťarchavá žena. Pani Dagmar Jánošíková rodená Trautenbergerová. Zavše sedávala pri okne, i sa pozerala na mesiac, i takto si zavzdychala si: “Ešte deväť mesiacov”

... týmIto slovami začína divadelná hra stará ako ja, JÁÁÁNOŠÍÍK !


IKONA 150 SL TAXIIKONA 150 FB GALLERY